Vilket är ditt "WHY"?

Vad är det som ligger bakom dina beslut? Vilka värderingar är viktigast för dig? Vilka erfarenheter och händelser i livet har gjort dig till den du är idag?

Riktigt framgångsrika företag och organisationer, och människor som beskriver sig som lyckliga och tillfreds med tillvaron, har en viktig sak gemensamt. De är alla väldigt klara över vilket som är deras ”why”!

Det är lätt att påstå att man har vissa viktiga värderingar och principer som styr ens liv, ens beslut och ens agerande i relation till andra. Det är också lätt för företag att skriva dokument och policies där man påstår sig stå för det ena och det andra, det svåra är att LEVA upp till sina värderingarsina principer, att efterleva policies och styrdokument och faktiskt ”walk the talk”.

Ta en paus nån dag i veckan och fundera lite över följande:

  • Vilka grundläggande värderingar och principer har du?

  • Hur syns det i ditt sätt att vara och i ditt sätt att leva ditt liv?

  • Vilka händelser i livet har gjort dig till den du är?

  • Vad vill och kan du göra, redan idag, för att komma närmre det liv du vill leva och den person du vill vara?

Lycka till!

Filmtips: Start With Why av Simon Sinek

Featured Posts
Recent Posts

© 2018 CrossFit Norrtälje