Happy Family- Happy Life!

Happy family-happy life!

”Happy Wife-Happy Life” är ett uttryck som de flesta känner till. Jag antar att det ska betyda att om du bara håller frugan lycklig så ordnar allt upp sig och alla runtom blir glada…jag skulle vilja lägga till en liten dimension i detta och säga ”happy family-happy life”. Alla där hemma bör väl få en chans att känna sig sedda och bekräftade? Alla där hemma mår väl bra av att få prata av sig, dela med sig av bekymmer och idéer och att få ägna sig åt intressen och hobbies?

Hur gör ni för att få livet att fungera och för att känna er lyckliga tillsammans? Har ni skapat någon speciell rutin eller ritual för att säkerställa att ni har stunder av genuint umgänge i er familj?

Ibland är det lätt att hamna i en slentrianfälla och känna sig maktlös. Man pratar i termer som att ”lösa livspusslet” och hur svårt det är att ”bryta sig ur ekorrhjulet”. Jag känner instinktivt motstånd mot såna termer, det ger en känsla av just maktlöshet och offermentalitet och jag hävdar stenhårt att vi kan ta makten över vår situation.

Den amerikanska professorn i psykologi, Sonja Lyubomirsky, som länge forskat i hur lycka definieras och hur vi ska leva för att bli lyckliga hävdar att ungefär 50 % av hur lyckliga vi känner oss är genetiskt betingat, 10 % kommer från vår miljö, våra yttre omständigheter. Detta innebär alltså att hela 40 % av vår lycka utgörs av hur vi tänker, och hur vi beter oss. Lyubomirsky menar att vi har mycket kraftfulla mentala verktyg för att skapa tillfredsställelse och lycka i våra liv.

Lycka, som den definieras av forskningen består av två huvudkomponenter: En kognitiv komponent, det vill säga hur du ser på livet, hur tillfredsställd du är med din tillvaro, och huruvida du känner att du är på väg i rätt riktning vad det gäller dina mål i livet.

Den andra komponenten berör dina känslor: hur ofta du upplever negativa respektive positiva känslor. Positiva känslor är för övrigt den största värdemätaren på hur lycklig någon är, och de positiva känslorna påverkar såväl humör som beteende.

En annan professor i Psykologi, Barbara Fredrickson, hävdar att det krävs i genomsnitt tre positiva känslor för att upphäva en negativ. Hennes tips för att bli lycklig inkluderar bland annat att man lär sig att meditera (då detta ger individen verktyg att filtrera bort negativa tankar), dansa, lära sig något nytt (som att läsa en kokbok) etc. Besök hennes engelskspråkiga sajt och testa hur din dag ligger till på den positiva känsloskalan http://www.positivityratio.com/single.php

Veckans utmaning:

Det går att träna sin fysik, det vet vi alla, men det går också att träna upp sin mentala förmåga så att du tex kan känna dig lyckligare. Här är ett enkelt träningstips för hela familjen.

Testa tillsammans där hemma, ett tips är att använda er av det vi på CrossFit Norrtälje och CrossFit 162 West kallar för ”Bright Spots”. Nästa gång ni sitter och äter tillsammans hemma, vilket ni alltså bör se till att göra regelbundet, så går ni bordet runt och berättar om era ”Bright Spots” under veckan som varit. Fortsätt gå runt bordet till ni inte kommer på fler Bright Spots. Första gångerna kan detta vara svårt men efter lite övning kommer ni att märka att det finns många bright spots i era dagar och era liv.

Lycka till! //Per

P.S Hör gärna av er och berätta hur det gått!

Featured Posts
Recent Posts

© 2018 CrossFit Norrtälje