Excellence by habituation and training

”Excellence is an art won by training and habituation. We do not act rightly because we have virtue or excellence, but we rather have those because we acted rightly. We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act but a habit”

-Aristoteles

Den här bloggserien kommer att handla om varför vissa människor blir extraordinära, och varför andra blockerar sig själva från att bli just det. Du kommer att tydligt få se varför vissa lyckas och glänser, andra misslyckas och alldeles för många inte ens försöker.

Det är viktigt att understryka att det inte nödvändigtvis handlar om karriärister och folk som tjänar pengar, det handlar framförallt om människor som beskriver sig själva som lyckliga och som hanterar livets alla skeenden på ett sätt som får dem att växa.

Målet är att ge dig en förståelse kring vad som krävs för att lyckas med ett projekt på jobbet, eller vad som krävs för att uppnå en ambitiös dröm. Du ska få tillgång till en mängd pålitliga vanor som visat sig fungera på olika personligheter, och i olika situationer, för att skapa långsiktiga resultat. Du kommer fortfarande att ha brister, det handlar inte om någon slags superhjältestatus, men du kommer att ha starkare mental förberedelse och ett tydligare system av vanor som hjälper dig. Målet är att släppa loss mer av din potential!

Många människor känner en diskrepans mellan det liv de lever och det liv de skulle vilja leva. Kraven, upplevda eller verkliga, är många och definitionen på vad ”lyckad” är kan vara svår att greppa och förstå. Man förväntas ”självförverkliga” och prestera, kraven förändras snabbt och ibland oförutsägbart…ska man jobba stenhårt för att lyckas i sin karriär eller ska man växla ner för att visa att man är avslappnad och fokuserad på att ”finna sig själv”?

Ska jag gå ut och jorda mig i skogen eller ska jag jobba två timmar extra på kontoret?

Du kanske inte känner det som att du håller på att kvävas eller drunkna, men du kanske känner att du inte utvecklas, att du nått en platå och att du håller på att hamna på efterkälken?

Vart ska du ta vägen? Hur ska du ta dig uppåt? Varför verkar andra lyckas bättre än jag? Varför verkar ”alla andra” må så bra? Lever jag verkligen det liv jag VILL leva?

Det du verkligen behöver är en uppsättning av övningar och vanor för att släppa loss mer potential. Om du studerar ”high performers” så kommer du att se att de har vanor och system inbyggda i sina dagar och liv som driver dem mot framgång och lycka. Medvetna vanor är vad som skiljer novisen från proffsen. Utan system kan du inte testa dina metoder, dina hypoteser, utvärdera framgång och därmed kan du inte, upprepade gånger, leverera exceptionella resultat. I både personlig och professionell utveckling, är dessa ”system” egentligen vara VANOR. Men vilka vanor är det då som faktiskt FUNGERAR?

En del av de råd som finns för de som vill lyckas och utvecklas kan vara i följande stil

  • Jobba hårt

  • Ha passion för det du gör

  • Fokusera på dins styrkor och talanger

  • Öva mycket

  • Håll ut

  • Var tacksam

Utan tvivel är detta populära, positiva och användbara råd. Du kan egentligen inte misslyckas utifrån dessa råd. Men är råden adekvata? Det finns ju massor av människor som jobbar hårt, med massor av passion, som håller ut vecka efter vecka, år ut och år in, men ändå inte känner att de är lyckliga eller är på väg mot någon slags uppfyllande av sina drömmar. Det finns mängder av människor som fokuserar stenhårt på sina styrkor men ändå kämpar med att få någon slags klarhet i vad de verkligen vill. Kanske skulle de bara öva mer? Kanske är det bara en fråga om attityd? Kanske ska de bara vara mer tacksamma och omtänksamma?

  1. Varför lyckas vissa individer, och grupper, snabbare och varför lyckas de hålla i denna framgång längre än andra?

  2. Av de som lyckas, varför är somliga miserabla på vägen medans andra är lyckliga?

  3. Vad motiverar människor att sträva mot högre nivåer av framgång från början, och vilken slags vanor, övningar och stöd hjälper dem att utvecklas snabbare?

Häng med i denna bloggserie så kommer du att få svaren på dessa frågor!

Featured Posts
Recent Posts

© 2018 CrossFit Norrtälje