Vad håller du på med egentligen?

Har du koll på det? Varför sysslar du EGENTLIGEN med de saker du gör om dagarna? Är dina dagliga aktiviteter resultatet av medvetna val eller känns det ibland som att du bara ”hamnat” där du är i livet?

En av de saker som kännetecknar ”High Performers” är att de känner en stor dos ”klarhet” i sina liv. De har koll på sitt ”why” så att säga. Ofta har de gjort medvetna val som gjort att de är där de är i sina liv. Det kan handla om att våga göra tydliga prioriteringar och val. Problemet är att det inte räcker att kunna prioritera och välja saker, du måste göra PRIORITERINGAR som ligger i linje med dina VÄRDERINGAR. För att veta vilka värderingar du verkligen har krävs en del reflektion…

Har du någonsin testat att ställa dig själv frågan/frågorna:

  • Hur ser min perfekta dag ut?

  • Vilka avgörande händelser i livet har tagit mig dit jag är idag?

  • Vilka personer har influerat mig? Hur?

  • Vilka värderingar är viktiga för mig? Hur syns det i mina dagliga gärningar och prioriteringar?

Om du påstår för dig själv att ”alla människor är lika värda” hur visar du det då i gärning? Om du påstår att hälsa är viktigt för dig, hur syns det då i dina prioriteringar och gärningar? Om du påstår att din familj är det viktigaste i ditt liv, hur syns det då i dina prioriteringar och gärningar?

Ditt Why

Ju tydligare du har klart för dig vilka värderingar du har, desto lättare är det att börja göra medvetna prioriteringar.

Många av våra PT-kunder är egenföretagare. De kommer till oss för att de vill kunna prestera bra på jobbet OCH ha energi över för sina familjer. Ofta har de kommit till en punkt där de insett att de MÅSTE börja prioritera sig själva om de ska lyckas med sina mål för både familjelivet och företagandet. TRÄNING blir helt enkelt en naturlig prioritering efter att ha ställt några självreflekterande frågor…

Du som har eget företag, vad är MÅLET med att driva företag? Vill du tjäna tillräckligt med pengar för att kunna pensionera dig? Vill du bevisa något för omvärlden? Vill du ha roligt och syssla med en hobby du älskar? Vill du lägga en grund för att dina barn ska ha ekonomisk frihet?

Denna självreflekterande process är såklart viktig även om du inte driver företag. Det finns väl inget läge när det inte är bra att ha en tydlig ”kompass” i livet? Människor som känner klarhet är stabilare och mer konsekventa i sina beslut. Människor som vågar säga nej ibland får oftast mer respekt från sin omgivning.

Ett första steg mot att bli en High Performer är alltså att avsätta tid för reflektion.

Lycka till!

Featured Posts
Recent Posts

© 2018 CrossFit Norrtälje