Fysisk aktivitet och inlärning

Som många vet förbättras inlärningen av fysisk aktivitet. Folkhälsomyndighetens senaste undersökning om skolbarns hälsovanor visar att de flesta barn och unga i Sverige mår bra och att de allra flesta levnadsvanorna bland skolbarn i Sverige har förbättrats över tid. Men en levnadsvana som inte har förbättrats är den fysiska aktiviteten. Tvärtom. Unga rör sig allt mindre i vardagen.

Rörelse ska vara en naturlig del av skoldagen, dels genom undervisning i ämnet idrott och hälsa och dels genom andra typer av fysisk aktivitet och motorisk träning. I skolans läroplan anges det att skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Skrivningen finns där av en anledning. Daglig fysisk aktivitet påverkar koncentrationsförmågan och därmed inlärningsförmågan. Motorisk träning underlättar och påverkar den kognitiva utvecklingen som i sin tur har betydelse för inlärningen. Genom att låta barnen röra på sig mera kan vi påverka deras motorik, koncentration och skolprestationer. Ändå ser det inte ut så i verkligheten. Frånvaron från idrottslektionerna är hög och rasterna är ofta stillasittande. Det uppdrag regeringen ger Skolverket idag går ut på att myndigheten ska lämna förslag på vad som behövs för att barnen faktiskt ska röra sig mer och vilka förändringar eller tillägg läroplan eller andra förordningar som kan behövas.

6 saker som händer i hjärnan när du tränar…

  1. Förbättrat minne och inlärning

  2. Förebygger ångest

  3. Bekämpa depression

  4. Fokusera bättre i skolan

  5. Förbättrar självkänslan

  6. Minskar stressen

/ Linn och Sandra

Featured Posts
Recent Posts

© 2018 CrossFit Norrtälje