Styrketräning för barn

Barn- och ungdomsåren är en period i livet när den växande människans kropp är mycket mottaglig för träningsstimuli. Under denna tid lägger man grunden för sin framtida fysik, sin hälsa och sina motionsvanor.

Det är därför av yttersta vikt att barn och ungdomar tränar optimalt. Styrketräningen har en given plats i en optimal, allsidig fysisk träning som på bästa sätt främjar barns utveckling.

Bara genom att erbjuda barnen en allsidig, genomtänkt och balanserad träning kan varje barn ges möjlighet att verkligen uppnå̊ maximum av sina potentiella förmågor.

Fysik träning av barn är ett ämne som ofta drar till sig massmedians uppmärksamhet.

Forskare och experter uttalar sig frekvent i dagstidningar och TV kring frågor rörande fysisk träning av barn. Fokusen har dock på senare tid legat på̊ träningens former och inte på dess innehåll.

Man har fört fram åsikten om att barn ska träna i lekform då leken är en naturlig del av barns beteende.

Frågan om vilket innehåll man fyller lekarna med har dock hamnat i skymundan.

Detta är minst lika viktigt för en optimalt anpassad träning för barnen.

En kreativ och kompetent tränare eller idrottsledare kan konstruera ett obegränsat antal lekar, stafetter, hinderbanor som innehåller flera styrkemoment och därmed stimulerar barnens styrkeutveckling på ett positivt sätt.

Det är dags att träningens innehåll får lika stor plats som vilken form den ska ha i debatten kring fysisk träning för barn.

I många andra länder har man kommit längre än Sverige vad gäller förståelse för styrketräningens betydelse för barns utveckling.

I USA rekommenderas styrketräning 2-3 ggr i vecka, 20-30 min per pass. 6-15 repetitioner per set och 1-3 set per övning ska utföras. Belastningen bör ökas om barnet kan utföra 15 tekniskt korrekta repetitioner. Dessa rekommendationer skiljer sig inte nämnvärt från vad man skulle kunna rekommendera för en vuxen nybörjare.

Med detta sagt vill vi uppmuntra fysisk aktivitet i form av styrketräning för barn. Under kontrollerade former och med kunniga och kompetenta ledare som kan säkerställa att barnen gör övningarna tekniskt rätt kommer detta bara att gynna barnen i längden.

Vi ser en tydlig progression hos era barn och när barnet får lyckas och själv kan se sin utveckling så känner vi att vi tillsammans har lyckats skapa en meningsfull aktivitet.

Featured Posts
Recent Posts

© 2018 CrossFit Norrtälje