Barn med NPF (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning)

Hej!

Vi har en fundering ska alla "passa" in i idrottsvärlden eller ska vi ha idrott för alla? Vi tycker att det ska vara idrott för alla och Crossfit är idrott för alla.

Där alla barn och unga får lyckas och utvecklas efter egen förmåga.

Om vi bara vågar se olikheter som en tillgång istället för en motgång och tar tillvara på kraften hos alla unga, låt oss se NPF som en möjlighet. Vi behöver alla olika förmågor i samhället.

Struktur och regler är viktigt för att lyckas. När barnen lyckas på sin idrott blir det en lugnare hemmiljö, lättare att somna, skolgången går bättre och det blir färre konflikter.

Vi strävar efter att alla barn ska passa in i våran verksamhet oavsett vilka superkrafter du har.

/Linn och Sandra

Featured Posts
Recent Posts

© 2018 CrossFit Norrtälje