Individuella träningsprogram

Träningsprogram som bygger helt på individens nuläge, och som planeras för att nå dennes mål, kallar vi för ”Individuell Programmering” och det är en av våra allra vassaste tjänster. Det är utan tvekan denna tjänst som levererar de bästa resultaten och i detta inlägg ska jag beskriva lite mer ingående hur det kan se ut med individuell programmering.

Kundens behov-nuläget

Det vanligaste scenariot är att en ny kund, eller existerande medlem, söker upp oss för att de har ett tydligt mål de vill uppnå. Exempel på detta, under åren, har varit;

  • Vill bli bättre agilitytränare

  • Vill bli bättre hockeyspelare

  • Vill vinna SM i Judo

  • Vill bli bättre fotbollsspelare

  • Vill bli av med skador

  • Vill tävla i CrossFit

  • Vill kunna tävla i rally igen

Detta är bara några exempel, listan kan göras lång på alla vi hjälpt under de år vi funnits. Processen för alla klienter är likadan, vi börjar alltid med att noggrant ta reda på nuläget. Genom att testa kroppens förmåga på olika sätt tar vi reda på var klienten befinner sig nu, finns det skador att åtgärda, finns det rörlighetsrelaterade saker att förbättra, hur är bålstabilitet, hur är prestationsförmågan idag i relation till den kravprofil som sporten ställer eller arbetet ställer?

Detta är en gedigen process och nuläget är tydligt definierat så kan vi se hur stor luckan är mellan nuläget och målbilden och utifrån det kan vi börja planera träningen.

Träningsprogrammet

Beroende på NÄR kunden vill ha uppnått sitt mål så kan vi planera upplägget. Vi tar också ansvaret för att hjälpa till med en objektiv bedömning kring att sätta realistiska mål, vi är professionella och vill inte utlova något som kanske inte går att hålla. Att bygga upp en tävlingskraftig kropp för CrossFit tar till exempel några år beroende på hur startläget ser ut och på vilken nivå man vill tävla.

I dialog med klienten bestäms hur många träningspass i veckan som ska utföras. Det är viktigt att bygga en balans med annat som pågår i klientens liv. Arbete, familj, ålder och annat spelar stor roll i hur man kan tillägna sig träning.

Utrustningen i det gym klienten tränar måste tas in i beräkningen. Vill man bli en bättre idrottare krävs det smarta gym med öppna ytor och funktionell utrustning, så är det bara.

Programmeringen lägger vi sedan upp i olika makro- och microcykler. Väldigt enkelt beskrivet kan man säga att en makrocykel är ett ”större block av microcykler” så någon som ska tävla i OS om fyra år kanske har den stora makrocykeln på fyra år, indelad i mindre microcykler på ett år vardera. Varje år skulle också kunna betraktas som en makrocykel bestående av flera microcykler på tex 6-8 veckor. Många av de jag skriver program åt vill tävla på allvar cirka 2 ggr om året så jag bygger det på två makrocykler på 6 månader bestående av X antal microcykler på 4-6 veckor.

Det finns många strategier för att bygga träningsprogram. Det viktiga för dig som kund att veta är dock att alla kunder följs upp veckovis och att programmeringen hela tiden är ”levande” och uppdateras baserat på resultat och hur kunden mår. På detta sätt kan vi hela tiden maximera resultat, hålla träningsglädjen uppe och undvika skador. Det går att flytta med träningen när man är på semester eller reser, bara man vet vilken utrustning som finns tillgänglig.

Kvalitetssäkring och resultat

Vi har olika sätt att garantera resultat och säkerställa kvalitet. Den veckovisa uppdateringen är ett av sätten. Ytterligare en sak vi gör är att erbjuda alla programklienter månadsvis uppföljning. Där sitter vi ned med kunden och pratar om vad som fungerar bra, vad som behöver trimmas och hur upplägget framåt kommer att se ut. Vi vill att kunden ska förstå VARFÖR vi gör som vi gör, det ökar deras förmåga och vilja att fullfölja, deras compliance.

Vi pratar alltid om kosten och dess betydelse för träning och hälsa. Behövs det så har vi väldigt duktiga kostrådgivare som planerar upp rätt mängd näring åt klienten.

En väldigt avgörande del i att få compliance från klienten är att de ska kunna förstå de övningar som ska genomföras. Nuförtiden finns så många bra sätt att visa övningar och kommunicera med klienter så Google Docs eller pdf-filer helt enkelt går bort! Individuell programmering är en exklusiv tjänst och ska behandlas som sådan på alla vis.

Vi har utvecklat vår egen plattform, Box Connect Fitness, där alla övningar visas med videoklipp och där klienten kan logga träningsresultat på ett enkelt sätt. I Box Connect Fitness kan vi coacha individer eller grupper och vi kan föra dialog via chatfunktion. Vi kan lägga till filer med kostprogram eller annan information och kunden kan också logga eventuell annan träning som genomförs. Coachens tillgänglighet, lätthet att förstå hur övningar ska genomföras, samt en bra träningslogg ger en överlägsen kundupplevelse.

Detta är en enkel översikt över hur det går till att ha individuell programmering hos oss. Andra fördelar med dessa slags upplägg är;

  • Det går att kombinera detta med personlig träning för att få ytterligare effekt.

  • Det går att ha individuell träning trots att man bor på annan ort vilket är en extrem fördel om du vill hitta den absolut BÄSTA tränaren, oavsett var du bor.

  • Det går att bygga upp ”semiindividuella träningsprogram” för grupper. Fördelen är att man då får en social funktion i att träna tillsammans. Det som får tas i åtanke är att programmet då inte blir helt individuellt men ändå väldigt flexibelt. Sådana grupper har vi inom flera idrotter med goda resultat.

Är du nyfiken på hur ett individuellt träningsprogram skulle kunna hjälpa dig? Eller på hur ett gruppupplägg skulle kunna hjälpa dig och dina vänner att lyckas bättre i till exempel ett hinderbanelopp? Hör av dig till oss för att boka ett No Sweat Intro redan idag!


https://BookingCross

FitN162.as.me/NoSweatIntroCFN

Featured Posts
Recent Posts

© 2018 CrossFit Norrtälje