Strong is happy! Barn och självkänsla

Alla föräldrar vill ha friska barn. Alla föräldrar önskar att deras barn ska växa upp och känna sig trygga, stabila, lyckliga och friska. Tyvärr är inte detta en självklarhet för många, det finns många barn, och vuxna, som inte får chansen att känna så.

På många arbetsplatser råder konkurrenssituation istället för samarbetsklimat vilket skapar otrygghet och svekfulla beteenden. På en del skolor, och i dess klassrum, råder liknande klimat vilket ger liknande effekter. I vissa idrottssammanhang, bland män som kvinnor, juniorer som seniorer, råder också konkurrenssituation och utslagning istället för samarbete och gemenskap. Så behöver det ju inte vara…

Självkänsla och personlig utveckling är beroende av utmaningar. För att få större tilltro till din egen förmåga behöver du utsätta dig själv för utmaningar av olika slag och du behöver få kämpa för att lyckas med dem. Känslan av nöjdhet är ENORM efter att ha klarat av en tuff utmaning!

  • En tuff utmaning kan vara fysisk- att få kämpa sig igenom något som man kanske inte trodde att man skulle klara!

  • En tuff utmaning kan vara mental- att befinna sig i, och hantera, en social situation som känns närmast obekväm och att få klara av den är ytterst stimulerande

I fotbollslaget med tonårstjejer, som jag är tränare för, är det vanligt att tjejerna är nervösa innan match. Jag brukar säga åt dem att det är bra, det betyder ju att det är något viktigt som ska hända. Om de var likgiltiga inför en match så vore det troligtvis värre, man vill ju vara engagerad och laddad!

Många individer gör sitt yttersta för att undvika liknande situationer. De törs inte riskera ett misslyckande med allt vad det innebär för deras självkänsla och deras självbild. Kanske har de misslyckats förr och kanske har de inte fått stöd i sådana situationer utan snarare kanske upplevt att folk hånat dem, njutit av deras misslyckande, skrattat åt dem…oavsett vad så blir själva undvikandet av utmaningar ett misslyckande i sig. Att aldrig ta sig an utmaningar skapar ett ”fixed mindset” där man tror sig vara inkapabel att lösa problem, oförmögen att utvecklas och att hantera nya situationer.

Vill du hjälpa dina barn att utvecklas och att få bättre självkänsla?

Självklart vill du det! Då kan du göra följande;

  • Hjälp dem att hamna i situationer och sammanhang där de utmanas på olika sätt. Det kan vara idrott, orkestrar, skolsituationer, politik-vad de än brinner för och visar intresse för. De behöver vara i olika sociala sammanhang och de behöver få utlopp för sina intressen. Att lära sig nya saker, att försöka lära sig nya saker, är otroligt stimulerande för att utvecklas ett ”Growth Mindset” och därmed en tilltro till sin egen förmåga.

  • Se till att fysisk aktivitet blir en naturlig del i deras liv. Ingen ska få undvika träning. Det råder total enighet om att träning är nyckeln till längre liv, motverkande av depression, ökar självkänslan, stärker den mentala kapaciteten och inlärningsförmågan…listan kan göras oändlig. Det måste vara ”träning” och inte bara rörelse, det är kanon om ditt barn cyklar till skolan eller promenerar regelbundet men alla måste också träna på ett sätt som stärker muskler och leder och som får hjärtat att pumpa snabbare. Lek och rörelse varje dag och ”träning” minst 3-5 dagar i veckan.

  • Agera förebild. Hur tror du att du ska kunna få dina barn att tro på det du säger om du inte också lever som du lär? Vuxna som rör på sig får barn som rör på sig. Vuxna som är toleranta mot sin omgivning får barn som är toleranta mot sin omgivning. Vuxna som tar sig an utmaningar får barn som tar sig an utmaningar. Det jag beskrivit i punkterna ovan gäller dig som vuxen också.

Detta är inte raketforskning, men det är ändå svårt att åstadkomma. Det handlar om att orka hålla i under motivationssvackor, att orka hjälpa sina barn att hantera konflikter och motgångar, att vara lite envis även när ens barn säger sig vilja ge upp eller sluta. Jag säger inte att man ska tvinga sitt barn att fortsätta med en idrott de inte gillar, däremot kan jag tycka att de isåfall får skaffa sig en annan träningsform eller idrott att syssla med för det kommer att gynna dem.

Jag, som varit både lärare och rektor inom grundskolan, har sett vilka negativa effekter låg självkänsla ger. Tänk dig att få ”fixed mindset” som barn och sedan kanske aldrig få hjälp av någon att ta sig ur det? I sådana klassrum uppstår problem, bråk, och missunnsamhet.

Jag har också sett motsatsen såklart, barn och unga som njuter av utmaningar, som blommar ut i tuffa situationer och som dessutom påverkar sin omgivning att känna likadant. I sådana klassrum hör du skratt, där ser du barn som hjälper varandra och arbetar motiverat.

Människor med stark självkänsla sprider energi omkring sig, människor med självkänsla har inget behov att trycka ner andra.

Jag, som ägare och coach på två träningsanläggningar, har sett mängder av exempel på hur träning lyfter människor. Tro mig, många av de som börjar träna hos oss brottas med låg självkänsla, bristande motivation och osäkerhet. När vi ger dem ”early wins” och de får känna sig lyckade så börjar en total förvandling, de tar större och större plats i sin omgivning och de börjar smitta av sig med sin energi. Deras vänner och kollegor undrar vad som hänt med dem!

Detta gäller de barn och unga som tränar hos oss också. Eftersom vi alltid utmanar dem, med tekniska svårigheter eller allmänt fysiskt ansträngande träningspass, så kommer de att upptäcka att de har en nästan obegränsad förmåga. Föreställ dig hur självkänslan kommer att utvecklas hos ett barn som märker att de kan klara av nästan vad som helst bara de kämpar på och bara de får stöd av sin omgivning! Föreställ dig vilken nytta det barnet kommer att ha, hela sitt liv, av dessa erfarenheter.

Vår ”hemliga ingrediens” är alltså inte speciellt hemlig; det är svårigheter och utmaningar i en stöttande miljö, befriad från konkurrens och utslagning, som gör att de som tränar med oss blir starka och självsäkra.

Strong is happy! Happy is friendly! Typ så enkelt kan det faktiskt vara!

Om en vecka startar våra barn- och ungdomsgrupper, det finns möjlighet för ditt barn att vara med. Lär mer här

Featured Posts
Recent Posts

© 2018 CrossFit Norrtälje