Bright Spots och Feedback

I våra anläggningar har vi en del vanor som är viktiga för oss. Vid första ögonkastet kan de tyckas vara ganska enkla men om man sätter sin in lite närmre i dem så förstår man hur viktiga de är.

De vanor jag talar om nu handlar om;

 • Bright Spots

 • Feedback

Bright Spots handlar om att lyfta fram saker som fungerar bra, saker som man är nöjd med och stolt över. Några av sätten vi lyfter fram Bright Spots på är följande

 • Efter varje pass frågar coachen alla deltagare vad de är mest nöjda med. Inte OM de är nöjda utan vad de är MEST nöjda med. Det finns alltid någonting som man är mest nöjd med, även när man haft en dålig dag. Istället för att fokusera på vad som inte kändes bra så lyfter vi det som är positivt och känner tacksamhet för det

 • Varje fredag, i våra medlemsgrupper, firar vi #Brightspotfriday och uppmanar våra coacher och medlemmar att dela sina Bright Spots från veckan som varit. Det kan handla om träningen, det kan handla om arbetet, det kan handla om familjen och livet i stort. Det viktiga är återigen att göra sig själv uppmärksam på, och tacksam för, de saker i livet som fungerar bra.

 • Vid varje målsamtal vi har med medlemmar och klienter börjar vi alltid med att uppmärksamma Bright Spots. Det sätter en bra ton på samtalet och skapar en känsla av nöjdhet. Detta hindrar oss inte att också prata om utmaningar som finns men vi börjar alltid med Bright Spots

 • På våra personalmöten börjar vi också alltid med Bright Spots. Det är lika viktigt att göra detta med våra coacher som med våra medlemmar. Alla mår bra av att uppmärksamma de saker som fungerar bra och att känna tacksamhet över dessa.

En annan vana som är oerhört viktig för oss är att samla feedback från våra medlemmar. Detta gör vi i huvudsak på två sätt;

 • Efter alla gruppträningspass så frågar coachen uttryckligen om feedback från deltagarna.

 • ”Hur upplevde ni min coaching idag?”

 • ”Är det något jag kan göra annorlunda/bättre?”

 • Vid målsamtal frågar vi våra medlemmar om hur de upplever verksamheten och om vi kan förändra eller utveckla någonting.

Många som är ovana upplever Bright Spots som ett sätt att skryta och har ofta svårt att delta i början. När man väl insett att sådant slags ”skryt” är smittsamt och påverkar alla positivt så är det nästan beroendeframkallande med Bright Spots. Jag vet andra arbetsplatser där man tagit efter vår vana och nu kör en #Brightspotfriday runt fikabordet på fredagar!

Det är inte SKRYT, det handlar om att bekräfta för sig själv att det finns saker som är bra i livet och att visa tacksamhet för det. Det är EXTRA viktigt i perioder som känns tunga!

Att regelbundet efterfråga feedback kräver mod. Det är inte säkert att du alltid får höra saker som du gillar. Om du genuint vill utvecklas, och bli bästa tänkbara ledare, coach eller medmänniska, så är det dock helt avgörande att reflektera kring hur din ledarstil och hur ditt beteende påverkar din omgivning.

För oss är det en självklarhet att våra coacher ska be om feedback. Hur ska vi annars VETA vad våra medlemmar behöver och hur vi uppfattas som ledare?

Såhär kan du lätt implementera Bright Spots i ditt liv;

 • Skriv ner din egen lista varje fredag, stort som smått. Gör en notis i kalendern så att du inte glömmer för det är viktigt att det blir en vana

 • Testa runt middagsbordet hemma, vilka bright spots har alla från veckan som varit?

 • Testa i din arbetsgrupp!

Det enklaste sättet att be om feedback, som jag ofta använder, är i form av följande fråga;

 • ”Hur tycker ni att det går/gick för mig då?”

Den är ganska öppen och visar på nyfikenhet. Från de svar du får kan du be dem utveckla eller beskriva mer.

Ganska kul faktiskt 😊

Featured Posts
Recent Posts

© 2018 CrossFit Norrtälje