Moving Upstream- Feedback

I det senaste inlägget här på bloggen så introducerade vi begreppet ”Moving Upstream” och hur företag och organisationer ofta saknar strategier för att förebygga och förhindra problem som uppstår. Idag handlar inlägget om feedbackkultur på arbetsplatsen och hur det kan förhindra missförstånd, förebygga konflikter och förbättra samarbetsklimatet.

I min roll som företagsmentor och ledarskapskonsult hjälper jag ofta ledare och anställda att skapa bättre kultur på arbetsplatsen. En av de viktigaste startpunkterna i sådant arbete är samtal för att definiera begrepp och komma överens om vad man faktiskt strävar mot.

När vi pratar om att bygga starkare team så brukar ledare ofta önska följande:

”Jag vill att de ska bli bättre på att samarbeta i teamet”

En av mina första frågor brukar då bli: ”Samarbeta kring VAD?” För det är inte alltid klart för de anställda, eller ens chefen, vad man faktiskt förväntas samarbeta kring. Det är dock en annan fråga, idag räcker det med att titta på vad ”samarbete” skulle kunna innebära.

I mitt samtal med team brukar jag inleda med följande frågor kring just samarbete:

 1. Vad ÄR samarbete?

Eller

 1. Vad kännetecknar en samarbetande person

Samt

 1. Vilka förutsättningar krävs för att samarbete ska uppstå?

Med dessa två frågor får vi dels en gemensam målbild dels får vi klart för oss vilka förutsättningar vi gemensamt måste skapa för att bli ett samarbetande team. Saker som brukar komma upp på fråga 2 är:

 • Tydlig målbild

 • Trivsel

 • Motivation

 • Feedback

 • Känsla av sammanhang

Och mycket annat beroende på hur länge vi dröjer kvar vid frågan. Feedback är ett ord som alltid finns med. ALLA grupper lyfter feedback som en viktig del och de flesta grupper brukar också konstatera att de saknar en struktur och vana för att ge och ta emot feedback. Motivation, trivsel, vilja att bry sig om varandra, känsla av sammanhang, alla dessa saker tas nästan för givet att de ska uppstå i team trots att man inte arbetar målmedvetet med att skapa dem.

Att bjuda in till feedback kan vara lite obekvämt och nästan lite läskigt men jag skulle själv tycka det vore läskigare att INTE veta hur mina kollegor uppfattar mig som medarbetare. Detsamma gällde när jag arbetade som både lärare och som skolledare, jag vill ju veta hur min ledarstil påverkar de jag förväntas leda. En del riktigt intressanta samtal, med både elever och personal, har uppstått bara för att jag bett om feedback.

Ofta har större organisationer och företag någon slags formaliserad process för utvärdering, det är ju också en slags feedback. Som rektor är du varje år föremål för utvärdering från elever, föräldrar och personal, detsamma gäller chefer i många företag. Det jag pratar om i detta inlägg är dock en lite mer ”vardaglig” och mer frekvent feedback, hur skulle du ställa dig inför att ställa följande fråga till exempel:

 • ”Hur tycker du att det går för mig som chef?” om du är chef

 • ”Hur tycker du att det går för mig som medarbetare?” om du är någons kollega

Vad skulle hända på er arbetsplats om fler vågade bjuda in till sådana samtal?

Eller, efter ett möte med en grupp medarbetare, bara fråga följande:

 • ”vad är ni mest nöjda med vad gäller detta möte?”

 • ”Finns det något jag kan göra för att få nästa möte att bli ännu mer meningsfullt?”

När det blir enklare att leverera feedback, när kollegor och chefer ber om feedback så minskar dramatiken. När vi lär oss att leverera feedback på ett bra sätt så ökar tryggheten och förtroendet för varandra. Vi kan börja dela med oss av både problem och framgångar på ett enklare sätt och öppenheten ökar. Istället för att GISSA vad mina medarbetare eller kollegor tycker så VET jag, utifrån det kan vi ha en dialog kring vilken slags förväntningar som är rimliga och vilka beteenden som är önskvärda.

Gruppen rör sig ”upstream” och kan arbeta mer och mer proaktivt.

Vad är nästa steg för er arbetsplats?

Om författaren: Per Mattsson är delägare på CrossFit Norrtälje och CrossFit 162 West. Per är också företagsmentor via Two Brain Business. Tidigare har Per varit ledarskapskonsult och skolledare. För att komma i kontakt med honom: per@crossfitnorrtalje.se

Featured Posts
Recent Posts

© 2018 CrossFit Norrtälje