Inga fler obekväma samtal

I föregående blogginlägg skrev jag om vikten av att skapa en feedbackkultur på arbetsplatsen och i detta ska jag resonera lite kring hur det kan göra att du kan få färre obekväma och tuffa samtal med dina medarbetare eller dina kollegor tack vare en bättre feedbackkultur.

För många företagsägare, eller personer i ledarroller på företag, är personalansvarsbiten ofta en av de mest krävande rollerna. Det finns givetvis massor av roliga och utmanande delar i att HA personal och att kunna coacha och utmana dem, men det är också väldigt krävande i de fall det inte fungerar av olika skäl, till exempel men inte endast;

  • Medarbetare som hamnar i konflikt med varandra

  • Medarbetare som inte agerar i enlighet med företagets värderingar och vision

  • Medarbetare som inte presterar tillräckligt bra

Problemet är att även om dessa personer kan vara i minoritet på arbetsplatsen så går ofta majoriteten av ledarens energi och tid till att hantera dessa situationer.

I min roll som företagsmentor inom Two Brain Business har jag blivit något av experten på ”tough conversations”. Det beror på att jag har stor vana av att hantera personal inom olika områden som skolledarskap och gymägare, att jag har varit familjehem och att jag varit lärare. Jag har helt enkelt ofta hamnat i sammanhang där det kan uppstå en hel del känsloladdade situationer. Jag har lärt mig att hantera obekväma samtal, det betyder inte att jag gillar att uppleva dem men jag har lärt mig hantera dem så bra som möjligt.

Det bästa vore dock om kulturen på din arbetsplats var så öppen och ärlig så att du slapp dessa samtal helt och hållet. Om du skapar fler tillfällen för samtal och uppföljning där feedback förekommer så kan du förebygga dessa samtal.

På en arbetsplats behöver det formaliseras rutiner för feedback att flöda horisontellt, tex mellan personal och personal eller mellan ledare och ledare. Det behöver också finnas rutiner för feedback att flöda vertikalt, tex från ledare till personal och från personal till ledare.

Ofta FINNS någon slags rutin för vertikal feedback från ledare till personal, den är ofta prestationsbaserad och ligger till grund för lön. Däremot finns inte så ofta en vertikal feedbackrutin som går åt andra hållet, att ledare inhämtar feedback från personal. Vidare saknas ofta rutin för horisontell feedback oavsett nivå.

Om jag är delägare i ett företag så skulle jag verkligen vilja veta hur övriga delägare upplever mig i min roll. Hur de uppfattar mig som kollega, vilka styrkor de anser att jag har, vad de anser att jag behöver utveckla samt hur de påverkas av mig och mitt sätt att vara.

Likaså om jag vore en del av kollegiet. Hur uppfattas jag som teamkamrat? Tycker mina kollegor att jag är bra på att agera efter arbetsplatsens värderingar?

Här finns ett intressant filmklipp med Simon Sinek angående att vara en bra teamkamrat

Performance vs Trust

Hur uppfattar min personal mig som ledare? Vilka styrkor anser de att jag har och hur påverkas de av dessa? Vilka utvecklingsområden anser de att jag har och hur påverkas de av dessa? Hur kan jag utmana och hjälpa dem ännu mer i deras roll? Och så vidare…

I helgen som var gav jag en föreläsning på just detta team för gymägare, under ett event som heter Coaches Congress: https://www.coachescongress.com/

Att skapa en kultur av öppen feedback kräver både träning och tålamod. Belöningarna för alla är massiva. Ökad trivsel, bättre retention på personal, mindre ångest och stress, lättare ledarskap är bara några effekter som du kan förvänta dig.

Inledningsvis är det ofta svårt att ge och ta feedback på detta vis. Det är inget att blunda för men det ska inte tas som anledning att UNDVIKA det utan snarare tvärtom. Om det upplevs som obehagligt så är det ett tecken på att det finns underliggande strukturer att ta tag i. När alla på en arbetsplats börjar efterfråga feedback har de ofta förstått vilka vinsterna är och att alla medarbetare är del av den gemensamma framgången.

Om du vill veta mer om hur du kan förbättra kulturen och förebygga fler obekväma samtal på din arbetsplats så kontakta mig på per@crossfitnorrtalje.se

Featured Posts
Recent Posts

© 2018 CrossFit Norrtälje