Schema och rutiner

I mitt senaste blogginlägg skrev jag om vår onlineträning och hur det passar företagare som ofta har ett upptaget liv och ett hektiskt schema. Bland annat fanns följande citat med:

Som egenföretagare har man oftast ingen som skapar ens arbetsschema, det kan innebära frihet men det kan också innebära att man bara ”jobbar på” mest hela tiden. Som ledare finns det alltid något som är viktigt och som är brådskande, det kan innebära att man väljer bort en avslappnad lunch, en promenad där man kan hinna tänka och reflektera eller ett träningspass. När vi tar oss an en företagare eller ledare är vanor och livsstil det första vi tittar på.

Det här är värt att ägna mer tid och eftertanke åt. I min roll som mentor åt andra företagare, främst gymägare, är en av de viktigaste praktiska sakerna jag hjälper dem med att skapa ett tydligare schema och tydligare rutiner. När du är chef och ledare är det som sagt ingen annan som sätter dina arbetstider, som skriver ner när du ska ha raster, som fördelar arbetsuppgifter. Det är också många som är ovana att prioritera arbetsuppgifter, många har inte gjort en analys a kring vilka arbetsuppgifter som är mest lönsamma och viktiga för företaget och därför är man fast i en oändlig spiral av akuta göranden. Vad tror du väljs bort för en person i sådan situation? Japp, träning, kost och återhämtning prioriteras bort…

Innan jag kan hjälpa en ledare att bli en bättre chef och affärsmänniska måste vi alltså skapa förutsättningar för ett bättre mående. Tydliga rutiner och hälsosamma vanor är en grundpelare. Återigen, vi pratar om enkla saker som:

  • Säkerställ regelbunden sömn- schemalägg

  • Säkerställ tid för nära och kära- schemalägg

  • Förbättra mat och dryck- oftast handlar det om att lära sig dricka och äta mer

  • Schemalägg tid för att faktiskt TÄNKA- bra sätt är att ta promenader eller göra andra enkla fysiska uppgifter som skapar flow, tex klippa gräs, hugga ved, rensa ogräs

  • Schemalägg tid för träning. Skilj på träning och flow-aktiviteter

Dessa är några av de första stegen vi tar. I steg 2 börjar vi titta mer på aktiviteter kopplade till själva företagandet och ledarskapet.

  • Gör en tydlig analys av alla roller och uppgifter i företaget så att du kan bestämma vad DU ska göra mer av och vad som borde delegeras till andra.

  • Dokumentera rutiner och arbetsbeskrivningar så att det är enkelt och begripligt för den som ska utföra arbetsuppgifter och ansvara för en roll

  • Gör en tydlig analys kring vilka dina bästa kunder är (lästips ”The Pumpkin Plan” av Mike Michalowizc) och fundera på hur du kan hitta fler sådana.

Steg 2 är värt att prata mer om vid ett senare tillfälle. Det jag vill att du ska ta med dig från denna text är vikten av att ha någon som faktiskt hjälper dig med steg 1. Alla människor mår bra av en coach. Jag själv har en coach för min träning och jag har en mentor för mitt företagande. De pengar jag investerar i det har utan tvivel gett avkastning mångdubbelt. Som chef/företagare är du troligen ”coach” åt dina anställda men vem coachar dig?

Låt oss hjälpa dig. Vi kan hjälpa dig med både din egen hälsa och din roll som ledare och affärsmänniska.

Hör av dig till mig redan idag, jag menar IDAG för om du tvekar så kommer du inte att agera, så bokar vi ett samtal: per@crossfitnorrtalje.se

Featured Posts
Recent Posts

© 2018 CrossFit Norrtälje