Olika slags "Fitness" för företagaren

I vår serie av inlägg som riktar sig till företagare och entreprenörer försöker vi ge tips och råd för ett stabilare företagande och ett mer hälsosamt liv. Så ofta så hänger de ju ihop, en hälsosam och välmående entreprenör lyckas ofta bättre med sitt företag. När företaget däremot går dåligt så drabbas alla områden i livet, all energi och tankemöda går åt till att hålla skutan flytande.

Det är därför det är så viktigt, som företagare, att ha personer i sin omgivning som kan coacha och handleda en inom alla områden. En coach och mentor som kan hjälpa till att fokusera, prioritera och utvärdera.

Nedanstående text är inspirerad av Chris Cooper och är fritt översatt ur hans bok, Founder, Farmer, Tinker, Thief ( Two-Brain Business 2019)

Det är lätt att tänka på ”fitness” som en slags fysisk beredskap och förmåga men som företagare behöver man mäta sin fitness inom förmågor såsom

  • Mental skärpa- förmågan att kunna ”zooma ut och se helheten” likväl som förmågan att fokusera på det specifika utan att låta sig distraheras. Företagande kräver minnesförmåga och ”kognitiv förmåga” ( att kunna lära sig nytt, testa nya metoder)

  • Produktivitet- entreprenörer behöver energi att kunna arbeta långa dagar och att kunna hålla sig till en tidsplan. Medans anställda vanligtvis kan planera sitt arbete enligt ett schema så är företagarens jobb klart när uppgiften är klar och inte innan. Företagaren har ofta en ”task priority” medan den anställda oftare har en ”time priority”

  • Ledarskap- oavsett upp- och nedgångar så måste företagaren kunna motivera sitt team. Detta betyder att man måste vara förebild, kommunicera på ett sätt som inspirerar och att optimera teamets ansträngningar och resultat

  • Mod och uthållighet- mod och uthållighet krävs för att övervinna motstånd och barriärer och bygga en hållbar verksamhet. Sådana entreprenörer kan motstå olika slags press och stress för att skydda sin verksamhet, inkomst och sin familj.

  • Fysik- en entreprenör måste vara i form, ha en effektiv metod för att handskas med stress, kunna skapa tid för reflektion och vara hälsosam nog för att kunna fatta kloka beslut. Fysisk hälsa skapar också en buffert mot åldrande och olika slags livsstilssjukdomar. Det förbättrar ditt fokus och ditt minne. Fysisk hälsa stärker självkänslan, vilket är avgörande när det gäller ledarskap.

Den sistnämnda, alltså ”fysisk fitness” utgör grunden för alla de andra. Fysisk fitness förbättrar beredskapen och förmågan att genomföra alla andra nödvändiga uppgifter. Träning förbättrar din mentala förmåga genom snabbare minne, ökad förmåga att fokusera och förbättrar din förmåga att koppla samman idéer och sammanhang.

Fysisk fitness ökar också din produktivitet genom att förlänga din uthållighet. Att kunna spendera långa arbetsdagar på kontoret, i långa möten kräver att man tränar och äter bra. En företagsledare har inte råd eller möjlighet att sitta och halvsova på möten bara för att det börjar bli slutet av dagen.

Sett ur denna synvinkel borde det vara en riktig ”No-brainer” för alla företagare att lägga tid och pengar på en mentor och på en coach. Return of Investment- ROI- är lätt att räkna hem. Både vad gäller ökad lönsamhet för företaget och vad gäller ökad livskvalitet för företagaren

Om du vill veta hur vi kan hjälpa just dig, boka ett kostnadsfritt samtal med oss!

https://www.crossfitnorrtalje.com/medlemskap

Featured Posts
Recent Posts

© 2018 CrossFit Norrtälje