Vanor som gör dig lycklig & framgångsrik

För att bli framgångsrik och känna dig lycklig är hårt arbete, passion, övning, tålamod och uthållighet och sociala förmågor ofta viktigare än IQ, rå talang eller var du kommer ifrån. Detta är inget överraskande utan något som syns i forskning kring framgångsfaktorer.

Framgång, generellt och inom olika områden, beror på saker som du kan förändra och förbättra med ansträngningar, tex

  • Vilket mindset du väljer att anamma

  • Graden av fokus du ger dina största intressen och engagemang och den uthållighet du utövar dem med

  • Mängden övning och graden av disciplin du lägger ner i strävan mot dina mål

  • Sättet du försöker förstå och behandla andra

  • Sättet du återhämtar dig från dina motgångar och förluster

  • Mängden träningstid du lägger ner för att hålla både kropp och hjärna i form

Det är alltså inte en speciell sorts person som krävs för att bli framgångsrik och känna lycka utan snarare de personer som ägnar sig åt vissa specifika vanor.

Detta är goda nyheter och innebär att du, med rätt vanor, mindset och bemötande gentemot andra, kan bli lyckligare och mer framgångsrik. Få bättre relationer med familj och vänner, känna mer tillfredsställelse på arbetet, komma i bättre fysisk form och få mer energi.

I mitt senaste blogginlägg länkade jag till Simon Sineks kortföreläsning; ”It starts with why”? Det är inget tvivel om att en av de viktigaste vanorna som är förknippade med lycka och framgång är att hålla sig klar över sitt WHY. Hur ofta brukar du reflektera över vem du vill vara, hur du vill uppfattas av andra, vilka som är dina värderingar, vilka som är dina mål?

Låt oss göra ett litet test, utifrån följande påståenden vill jag att du ska gradera dig själv på en skala 1-5 där 1 innebär ”stämmer inte alls” och 5 innebär ”stämmer absolut”. Nu kör vi!

  1. Jag vet vem jag är. Jag är klar över mina värderingar, mina styrkor och mina svagheter

  2. Jag vet vad jag vill. Jag är klar över mina mål och mina ”passions”

  3. Jag vet hur jag ska nå dit jag vill. Jag har en plan för att uppnå mina drömmar

Ju starkare du instämmer med dessa påståenden, desto större sannolikhet att du känner dig lycklig och framgångsrik.

Samtala och diskutera gärna detta med vänner och bekanta och se hur svårt många har att svara på dessa påståenden.

Featured Posts
Recent Posts

© 2018 CrossFit Norrtälje